Algemene voorwaarden KZAG

Lidmaatschap  per jaar: €299,- excl BTW

Lidmaatschap inclusief Klachtenprocedure, ondersteuning klachtenfunctionaris, geschillencommissie, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, productaansprakelijkheid.
Vermelding op de website KZAG, Keurmerk Kwaliteit Therapeut bordje.

Wanneer u geaccepteerd wordt als lid, heeft u alles in één keer goed geregeld en voldoet u aan de Wkkgz.
Het jaar gaat in op de dag dat u de contributie betaalt. Een maand voor het verstrijken van het lidmaatschap zullen wij u een bericht sturen om u te herinneren aan het verlengen van uw lidmaatschap.

Klik hier voor onze algemene voorwaarden-> KZAG Algemene Voorwaarden