Erkenning vakmanschap

Het KZAG (Kwaliteit Zorg Alternatieve Geneeswijzen) is een organisatie die uw vakmanschap erkenning geeft.

Wij staan los van zorgverzekeraars en beroepsverenigingen.

Door het Keurmerk dat u verkrijgt, kunnen cliënten zien dat u een goede opleiding heeft genoten.
De voordelen van het Keurmerk Kwaliteit Therapeut zijn voor zowel cliënt als therapeut,
doordat er aanspraak gemaakt kan worden op de klachtenfunctionaris.

Aan het Bordje Keurmerk Kwaliteit Therapeut wordt de vakman herkent.

Omdat de eisen van de beroepsverenigingen en zorgverzekeraars steeds hoger worden, gezien de medische basiskennis stappen veel therapeuten uit beroepsverenigingen.
Vakkundige therapeuten worden door het Keurmerk erkend.