Startend Therapeut

KZAG gaat stoppen, zie hieronder ons advies:
Optie 1. Je kunt een verzekering bij Balens afsluiten.
Het is tenslotte niet verplicht je aan te sluiten bij een beroepsvereniging.
Wanneer je voor deze optie kiest kun je informatie inwinnen bij Balens

Yonathan@balensverzekeringen.nl 

Klachtenportaal zorg Klachtencommissie en geschillencommissie kun je ook zelf afsluiten: info@klachtenportaalzorg.nl
Je voldoet dan nog steeds aan de Wkkgz
Optie 2:
Je kunt je voordelig aanmelden bij het CAT
Om je aan te melden bij beroepsorganisatie CAT kun je de volgende link volgen en je inschrijven:

https://catcollectief.nl/inschrijven/

Aansluiting bij CAT is voordelig:

Kosten en baten op een rijtje in 2021

De CAT jaarcontributie is €79,95 per kalenderjaar 2021. CAT rekent geen eenmalige inschrijfkosten of eenmalige administratie kosten.

Bijkomende kosten:
Na aansluiting bij het CAT geeft het CAT je lidmaatschapsnummer en gegevens door aan de verzekeraar BAT en de geschilleninstantie GAT. De bijkomende kosten zijn:

Verplicht: Aansluiting Wkkgz geschillencommissie GAT €22,95 per kalenderjaar 2021 (incl. korting en kwijtgescholden inschrijfkosten, btw-vrij)

Verplicht: (BBA) beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van verzekeraar BAT €86,- per kalenderjaar 2021  (incl. korting, assurantiebelasting, geen eigen risico garantie en vrij van bijkomende kosten)

Je betaalt dus: €79,95 + €86,- + 22,95 = €188,90

CAT zal je screenen door je diploma’s te bekijken en misschien heb je zelfs recht op vergoedingen, dan betaal je:

€99,95 + 86,- + 22,95 = €208,90

Wil je hulp bij het aanleveren van je diploma’s aan het CAT willen wij je hierbij helpen, maar het beste is dit zelf te regelen.

Hopende je zo voldoende te hebben geïnformeerd