Startend Therapeut

U gaat uw eigen praktijk starten

U heeft uw opleiding afgerond en gaat een eigen praktijk starten en merkt dat hier heel wat bij komt kijken. Tijdens uw opleiding heeft u stage en/of praktijklessen gehad, de cliënten die u tijdens uw opleiding heeft behandeld mogen het beoordelingsformulier invullen. Zijn de beoordelingsformulieren positief en beschikt u over:

  • Diploma op het gebied van alternatieve geneeswijzen
  • Voldoende kennis anatomie, pathologie en fysiologie
  • VOG verklaring (aan te vragen bij uw gemeente)
  • Kamer van koophandel-nummer én BTW nummer
  • 3 beoordelingsformulieren
  • Zakelijke rechtsbijstandverzekering
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Website
  • Geschillencommissie (i.v.m. de nieuwe wet Wkkgz)

Dan kunt u de aanvraag indienen.

Vraag gerust voor meer informatie.

Na aanvraag van het keurmerk hebt u 8 weken de tijd om alle benodigde formulieren ons te doen toekomen. Het jaarlijks contributiegeld bedraagt €199,- inclusief BTW, te voldoen bij aanvraag Keurmerk Kwaliteit Therapeut.

https://keurmerktherapeut.nl/aanvraagformulier/