Voor Therapeuten

Het keurmerk Kwaliteit Therapeut beoogt de zorgverlener te ondersteunen en de zorgzoeker een indicatie te geven waar de kwalitatieve zorg kan worden gevonden.

Een therapeut of aanbieder van alternatieve geneeswijze die het keurmerk Kwaliteit Therapeut wil bemachtigen dient een gedegen opleiding te hebben genoten en dient te voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid die het KZAG stelt. Daarbij dient de zorgverlener zorg te dragen voor referenties op basis waarvan onder meer de klant tevredenheid kan worden gemeten. KZAG bewaakt de continuïteit van de vakbekwaamheid volgens het keurmerk Kwaliteit Therapeut.

Zorgverleners alternatieve geneeswijze
dienen te voldoen aan de nieuwe wet Wkkgz

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg  (Wkkgz) die met ingang van 1 januari 2017 van kracht is dient een zorgverlener aan een aantal eisen te voldoen. Deze wettelijke eisen zijn onder meer dat de zorgaanbieder beschikt over een klachtenprocedure en een klachtenfunctionaris. Daarnaast moet de zorgaanbieder zijn ingeschreven bij een erkende geschillencommissie.

Indien u over het keurmerk Kwaliteit Therapeut beschikt voldoet u aan deze wettelijke eisen en kunt u van de diensten van een professionele klachtenfunctionaris gebruik maken, zonder deze zelf in dienst te hoeven hebben. Na het behalen van het Keurmerk Kwaliteit Therapeut beschikt u over een klachtenprocedure, klachtenfunctionaris en bent u aangesloten bij een erkende geschillencommissie. U voldoet als KZAG therapeut aan de eisen van Wkkgz, inclusief verzekeringen.

De  KZAG therapeut handelt volgens de door KZAG opgestelde gedragscode. Deze code geeft criteria waaraan het professionele handelen van de therapeut getoetst wordt. Indien een therapeut niet meer voldoet aan deze eisen, kan het keurmerk worden ingenomen.

Wanneer u geaccepteerd wordt als kwaliteit therapeut:

  • Voldoet u geheel aan de nieuwe wet Wkkgz
  • Heeft u de beschikking over een klachtenfunctionaris
  • Bent u aangesloten bij een geschillencommissie
  • Beschikt u over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Beschikt u over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Beschikt u over een productaansprakelijkheidsverzekering
  • Inclusief vermelding op www.keurmerktherapeut.nl met uw persoonlijke bedrijfspagina

Procedure aanvraag KZAG Keurmerk Kwaliteit Therapeut

Overeenkomst Therapeuten KZAG

Beoordelingsformulier KZAG

AVG KZAG Keurmerk Kwaliteit Therapeut